PRIVACY POLICY


Donker Winkelmakers kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Donker Winkelmakers, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Donker Winkelmakers verstrekt. Donker Winkelmakers kan de volgende persoonsgegevens verwerken:


  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom Donker Winkelmakers gegevens nodig heeft
Donker Winkelmakers verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.


Daarnaast kan Donker Winkelmakers uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening.


Hoe lang Donker Winkelmakers gegevens bewaart
Donker Winkelmakers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


Delen met anderen
Donker Winkelmakers verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Donker Winkelmakers worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Donker Winkelmakers gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


Google analytics
Donker Winkelmakers maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Donker Winkelmakers bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.


De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.


Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Donker Winkelmakers te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.


Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Donker Winkelmakers heeft hier geen invloed op.


Donker Winkelmakers heeft Google geen toestemming gegeven om via Donker Winkelmakers verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@donkerwinkelmakers.nl. Donker Winkelmakers zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Beveiligen
Donker Winkelmakers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Donker Winkelmakers maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Donker Winkelmakers verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Donker Winkelmakers op via info@donkerwinkelmakers.nl.


www.donkerwinkelmakers.nl is een website van Donker Winkelmakers. Donker Winkelmakers is als volgt te bereiken:


Postadres:
Nieuwsteeg 46
4196 AM Tricht


Vestigingsadres:
Nieuwsteeg 46
4196 AM Tricht


Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 11054072
Telefoon: 0345 – 57 64 17
E-mailadres: info@donkerwinkelmakers.nl

× Whatsapp